Postup pro akcionáře, kteří si doposud nepřevzali listinné akcie na jméno:

1, Zašlete mail na stapo.praha@outlook.cz , nebo dopis na adresu společnosti s Vaším jménem a adresou pro ověření, že jste skutečně akcionářem společnosti

2, Po ověření, že jste akcionářem společnosti, Vás budeme kontaktovat buď mailem, nebo písemně dopisem, v závislosti od toho, jak jste nás kontaktovali vy. Následně si dohodneme termín a dobu převzetí vašich listinných akcií na jméno. Současně vás zapíšeme do seznamu akcionářů společnosti, jehož součástí je i číslo vašeho peněžního účtu, které je zapotřebí při převzetí akcií znát.

K převzetí akcií bude zapotřebí, abyste se do sídla společnosti dostavili převzít vaše akcie buď osobně, nebo je taky možné, aby vás zastupoval váš zmocněnec. V tomto případě musí být váš podpis na plné moci úředně ověřen a z plné moci musí být zřejmé, k čemu zmocněnce zmocňujete.

3, Pokud jste už v minulosti převzali listinné akcie na majitele, bude nutné , abyste přinesli v domluvenou dobu jejich originál  a postupovali ve smyslu níže uvedené výzvy.

4. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1, Zákona 134/2013 Sb., právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Společnost opakovaně vyzývá své akcionářekteří jsou 

v prodlení s předložneím listinných akcií z důvodu vyznačení změny dle Zákona 134/2013, 

aby tak neprodleně učinili. 

Zároveň vyzývá akcionáře, aby oznámili společnosti číslo svého bankovního účtu v zemích OECD a svoji adresu či sídlo.  

Akcionář, který je prodlení s uvedeným předložením listinných akcií za účelem vyznačení změny, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Zároveň, rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s předložením akcií k vyznačení změny, nevznikne mu právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení. 

Konkrétní termín předložení akcií k vyznačení změny bude sjednán po domluvě na stapo.praha@outlook.cz 

Vyhledávání

Kontakt

Stavební podnik Praha a.s. Svatoslavova 8
Praha 4
14000